Producten NILA®- Plast en NILA®- Spray niet bij de titaandioxide – CLP-verordening betrokken – geen gevarenidentificatie noodzakelijk

Deze wijziging werd op 18 februari 2020 als Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/217 in het EU-Publicatieblad gepubliceerd en werd daarmee op 9 maart 2020 van kracht. Na een 18 maanden durende overgangstijd tot 1 oktober 2021 dient de verordening bindend in de praktijk gebracht te worden. De verordening geldt eveneens op het gebied van de rijbaanmarkeermaterialen, evenwel niet voor vloeistoffen en vaste stoffen.

Op grond van de speciale, van het gebruikelijke proces afwijkende productiemethode van de dga-groep bij de productie van wegmarkeringen vormen onze NILA®-Plast- en NILA®-Spray-markeermaterialen zonder meer een uitzondering op de hoger vermelde classificatie en op de daarmee gepaard gaande, te treffen maatregelen. Want tijdens een bijkomende productiefase kapselen wij het titaandioxide veilig in een opsmeltbaar pellet in. Zodoende is het titaandioxide te allen tijde, tijdens de toepassing en applicatie, vast geïntegreerd, niet inadembaar en bijgevolg ook niet als kankerverwekkend te classificeren.

Een gevarenidentificatie met H 351 (“Kan vermoedelijk kanker verwekken”) is bij NILA®- Plast en NILA®- Spray daarom niet noodzakelijk. De medewerk(st)ers worden bij de verwerking van onze markeermaterialen dan ook niet aan een verhoogd risico blootgesteld.

In geval van bijkomende vragen over onze rijbaanmarkeringen adviseren onze medewerk(st)ers van de afdelingen “Verkoop” en “Toepassingstechniek” u graag.