Bouwplaatsverslag bijlage 10
Algemene door het Bouw- en Woningtoezicht verstrekte vergunning