Fabriek TEWE Bauchemie

De firma TEWE werd in 1992 op het voormalige teerfabrieksterrein Erkner, gelijktijdig de naamgever, opgericht. In de beginperiode werden er op deze locatie bitumenhoudende wegenis-, diepte- en hoogbouwmateralen geproduceerd. In verband met de verkoop van bepaalde teerfabrieksafdelingen en de recultivering van het daar gelegen areaal, verhuisde de firma TEWE in 1995 naar het nieuwe terrein in Diedersdorf bij Seelow. Het daar gesitueerde terrein, aanvankelijk slechts gehuurd, werd in het jaar 1998 door de vermogensbeheerder gekocht.

In de loop van de jaren specialiseerde de firma TEWE zich meer en meer in de verwijdering van – in het bijzonder gecontamineerde – bouwmaterialen. Sinds 1998 is de onderneming als in afvalverwijdering gespecialiseerd bedrijf conform § 56 van de wetgeving betreffende de circulaire economie gecertificeerd. Als één van de weinige bedrijven in Berlijn en Brandenburg beschikt de firma TEWE BC over zowel competentie als de vergunning voor de behandeling en recycling van minerale, voornamelijk gevaarlijke, afvalstoffen.
In het jaar 2002 kocht dga de firma A+B Gesellschaft für Straßenbaustoffe mbH, Hamburg, en veranderde de firmanaam als het bedrijfsonderdeel TEWE A+B.

Op grond van de voor de dga-Groep ongewoon riante beschikbare ruimtes bij TEWE werd in het jaar 2002 het bedrijfsonderdeel A+B van Hamburg naar Diedersdorf verplaatst. Inmiddels worden in deze vestiging ook de thermoplastische materialen voor wegdekmarkeringen geproduceerd. Door continue investeringen de voorbije jaren konden er nieuwe branches ontsloten worden. Moderne productie-installaties garanderen een efficiënte en hoogwaardige productie van op bitumen gebaseerde wegenbouwmateralen. Nieuwbouwen op het gebied van de productie en afvalverwijdering zorgen ervoor dat ook in de toekomst wegenbouwmaterialen vak- en oordeelkundig geproduceerd resp. afgevoerd kunnen worden, daardoor uiteindelijk de duurzaamheid voor mens en milieu gehandhaafd blijft.