Fabriek Greiz

Sinds meer dan 40 jaar worden er in Greiz, in het oosten van Thüringen, polysulfidepolymeren ontwikkeld, geproduceerd en tot afdichtingsmiddelen verwerkt. Als de firma PROXAN Dichtstoffe GmbH ging de onderneming op 1 juli 1993 met haar bedrijfsactiviteit van start. Met de gewijzigde marktsituatie na de hereniging in 1990 werd de productie van afdichtingsmiddelen in de toenmalige chemiefabriek Greiz-Dölau, vandaag de dag Nouryon Functional Chemicals GmbH, stapsgewijs stopgezet en in 1993 als zelfstandige onderneming losgemaakt. De installaties en medewerk(st)ers uit de voormalige afdeling van de afdichtingsmiddelen werden overgenomen en daarmee eveneens de bestaande knowhow. Op 01.07.1993 ging de firma PROXAN Dichtstoffe GmbH met haar bedrijfsactiviteit van start.

Het voornaamste accent werd vooreerst op de ontwikkeling van nieuwe chemicaliënbestendige afdichtingsmiddelen voor de bouwsector, in het bijzonder voor het bedrijfsonderdeel “Milieubescherming” gelegd. Met meerdere investeringsmaatregelen werden de productie-installaties gemoderniseerd en uitgebreid.

Sinds 2010 behoort de firma PROXAN Dichtstoffe GmbH tot de firma Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG. In juli 2013 is de firma PROXAN Dichtstoffe GmbH met haar moedermaatschappij gefuseerd en de locatie Greiz is sindsdien als vestiging PROXAN met al haar knowhow, de uiterst gemotiveerde medewerk(st)ers en haar technische installaties blijven bestaan.

Met een eigen laboratorium ter plaatse en ervaren medewerk(st)ers is gegarandeerd dat onze klanten ook in de toekomst met kwalitatief hoogwaardige afdichtingsmiddelen op basis van polysulfide bij een uitstekende service bevoorraad kunnen worden.