BIGUMAtor®- MB op een mobiele bouwplaats

Première op de A1 in Zwitserland: bij de in februari 2022 begonnen saneringswerkzaamheden tussen Recherswil en de kruising Luterbach wordt voor het eerst de innovatieve ASTRA Bridge gebruikt. Terwijl onder deze mobiele brug boven de bouwplaats de bouwwerkzaamheden uitgevoerd worden, worden de voertuigen op twee rijstroken over de ASTRA Bridge geleid. Lange files kunnen zodoende verminderd worden.

Ook de dga-groep is via haar Zwitserse partneronderneming, de firma Febrag AG, betrokken bij dit proefproject, waarbij de deklaag op beide rijstroken door een geluidsarme bedekking vervangen en de groenstrook geasfalteerd wordt. Gebruik wordt o.a. de verwerkingsmachine BIGUMAtor®- MB. Op grond van haar compacte constructie en geringe hoogte neemt de BIGUMAtor®- MB zeer weinig plaats onder de max. 4,30 meter hoge, 7,30 meter brede en 236 meter lange ASTRA Bridge in. Bovendien kan de machine door slechts één persoon bediend worden, wat andermaal plaats en ook personeelskosten doet besparen.

Precies passende afdichting van de asfaltaansluitingen
Daarbij maakt de BIGUMAtor®- MB een exacte plaatsing mogelijk van de BIGUMA®- M band die eveneens op de A1 verwerkt wordt. De met de band uitgeruste BIGUMAtor®- MB wordt in eerste instantie op bedrijfstemperatuur gebracht en aan de te bewerken voegflank geplaatst, het aansluitmondstuk uitgelijnd en precies passend aangebracht. Het aansluitende contact met het nieuwe asfaltmengsel leidt tot het opnieuw aansmelten van de voegband en daardoor tot een sterke verbinding van de aansluitflanken.

Afhankelijk van de bouwruimte varieert de hoogte van de dragende -, bind- en deklaag van de asfaltweg, zodat ook de voegband in verschillende afmetingen aangebracht moet worden.
Met de BIGUMAtor®- MB is een voegbandhoogte van maximaal 10 cm mogelijk.
In totaal legt de BIGUMAtor®- MB bij dit saneringsproject 40 kilometer aan BIGUMA®- M band.

Bouwplaats van de toekomst
De toegenomen verkeersdichtheid op de autosnelwegen maakt bouwwerkzaamheden overdag deels onmogelijk. En ook de tijdspanne voor werkzaamheden ’s nachts wordt om uiteenlopende redenen almaar korter. De ASTRA Bridge biedt als „mobiele bouwplaats“ de ideale oplossing doordat ze de verkeersstroom aan de zijde van de bouwruimte met lagere rijsnelheid over zich heen leidt. En ook op de tegenliggende rijbaan is doorgaans noch een rijstrookverwijdering noch een reductie van de rijbaanbreedte of –snelheid noodzakelijk. Het verkeer kan zonder grotere hinder verlopen en er zijn minder files.
Bovendien kan de ASTRA Bridge met haar 18 portalen, die met tussenliggende segmentplaten met elkaar verbonden worden, over de volledige lengte van de betreffende bouwruimte aangepast worden. Niet minder dan 100 meter staat dan voor de eigenlijke bouwwerkzaamheden ter beschikking.