Leveringsvoordelen door verbeterde receptuur van de PROXAN® voegafdichtingsmiddelen

Vanaf 08.08.2022 biedt de firma Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co KG haar klanten de A-componenten van de 2-component voegafdichtingsmiddelen PROXAN®- KV 2 G/ST en PROXAN®- KV 3 G/ST met een verbeterde receptuur aan: het ingrediënt chloorparaffine (85535-85-9) wordt bij de productie niet meer gebruikt.

Deze receptwijziging in alternatieve ingrediënten heeft voor u twee beslissende voordelen:

1. Een markering van de hoger vermelde PROXAN® voegafdichtingsmiddelen als gevaarlijk goed is niet meer noodzakelijk. Dit zorgt voor een duidelijke ontlasting van de logistiek op bouwterreinen.

2. Met de verordening (EU) 2021/979 d.d. 17 juni 2021 van het Europees Parlement en van de Raad inzake registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen moeten producten met het ingrediënt chloorparaffine als SHVC-stof in de kandidatenlijst voor uiterst zorgwekkende stoffen opgenomen worden. Dit heeft tot gevolg dat een onderneming in de toekomst voor het gebruik van deze substantie een vergunning zou moeten aanvragen. Door de receptwijziging in alternatieve stoffen moeten klanten van de dga-groep geen vergunning aanvragen en kunnen zij de PROXAN® voegafdichtingsmiddelen blijven bestellen en verwerken.

Gelieve in geval van bijkomende vragen ons verkoopteam te contacteren.