Fabriek Wm. Hilgers

De firma Wm. Hilgers Chemie- und Kaltasphaltfabrik werd reeds in het jaar 1863 in Keulen opgericht. In de beginperiode produceerde de onderneming in eerste instantie teer, olie en verschillende vetten. In het jaar 1903 volgde de verhuizing naar Düsseldorf Reisholz, de tegenwoordig nog altijd bestaande maatschappelijke zetel.In de loop van de jaar ontwikkelde de firma Wm. Hilgers zich van een olie- en vetproducent tot een in de productie van verschillende speciale producten gespecialiseerd bedrijf.

In het begin van de jaren ’60 omvatte het productieprogramma bijvoorbeeld koudasfalt-bitumenemulsies, turksroodoliën, smeerstoffen en harsdestillaten. Het voornaamste accent lag reeds toen op de nieuwe en verdere ontwikkeling van op emulsies gebaseerde producten. In 1963 werd het ook vandaag de dag nog actuele logo van Hilgers ontworpen dat symbolisch door de in elkaar verspannen vloeistofdruppels de oplossing voor problemen met grensvlakken afbeeldt.

Werden de producten voordien in de regionale omtrek van 50 km rond Düsseldorf gedistribueerd, dan zijn Hilgers emulsies vandaag de dag in de hele wereld populair en felbegeerd. De technische knowhow op het gebed van koud te verwerken bitumenproducten omvat daarbij zowel als anionische systemen die bij de wegenbouw en de bescherming van bouwwerken toegepast worden. In het verleden werd een groot aantal bekende bouwwerken getrouw aan het bij de bescherming van bouwwerken geldende Hilgers motto: „Beschermen van nieuw is, in stand houden wat oud is“ duurzaam afgedicht. Als een bekend voorbeeld mag hier het in Dresden gesitueerde paleiscomplex Dresdner Zwinger, dat met kwaliteitsproducten van Hilgers afgedicht werd, vermeld worden.

Door de continue verdere ontwikkeling van de producten zijn de specialiteiten van Hilgers vandaag de dag vaak te vinden in branches die met de klassieke bouwsector niets meer te maken hebben. Eender, of het om de landbouw op het gebied van de pijpleidingbouw, toeleveringsproducten voor de textielindustrie of de corrosiebescherming gaat – deze en nog andere speciale gevallen worden met producten van Hilgers gedekt.